Logo White Black Dot

Dowiedz się więcej o inwestowaniu

To właśnie my stanowimy różnicę między zgadywaniem a inwestowaniem!

Zarejestruj się

Podaj swoje dane i zarejestruj się w TRADE360

Dowiedz się

Naucz się inwestować na rynkach za pomocą naszych narzędzi edukacyjnych.

Inwestuj

Otwieraj większe pozycje o większej wartości z dźwignią nawet do poziomu 1:400.*

*Tylko dla inwestorów profesjonalnych. Aby dowiedzieć się więcej na temat wzięcia udziału w programie Elective Professional, kliknij tutaj. Aby zobaczyć listę spreadów i poziomów dźwigni, kliknij tutaj.

Dołącz do Trade360 i uzyskaj dostęp do:

Osobisty menedżer zarządzający kontem klienta

Technologia CrowdTrading

Codzienne wiadomości i analizy

Platforma inwestycyjna MT5

Konta demo

Kalendarz wydarzeń gospodarczych

O TRADE360

Trade360 to nazwa handlowa spółki CrowdTech inc., świadczącej usługi finansowe, która została utworzona na Cyprze i podlega regulacjom Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (licencja CySEC o numerze 202/13) w zakresie świadczenia usług finansowych na terytorium Unii Europejskiej. Transakcje klientów są szyfrowane za pomocą najnowszych protokołów, a środki klientów są przechowywane na odseparowanych kontach bankowych najwyższej klasy. Klienci otrzymują darmowe, codzienne analizy rynku i sygnały live - pod warunkiem zasilania swojego konta - a także całodobową pomoc od naszego wielojęzycznego zespołu obsługi klienta. Platforma Trade360 obejmuje stworzoną przez nas, najnowocześniejszą technologię CrowdTrading, która wyświetla aktualne działania i zachowania użytkowników platformy na rynku - pozwala to na wykorzystanie „mądrości tłumu”.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe (CFD), będące produktami wykorzystującymi dźwignię finansową, niesie ze sobą wysokie ryzyko i może doprowadzić do utraty całego kapitału. Z tego powodu kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś inwestować większej kwoty niż ta, którą gotowy jesteś stracić. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych trzeba uświadomić sobie ryzyko z nimi związane, wziąć pod uwagę własne doświadczenie i – w razie potrzeby – zasięgnąć niezależnej porady. Spółka nie oferuje ze swojej strony żadnych porad inwestycyjnych. Aby zapoznać się z treścią oświadczenia dot. ryzyka, kliknij tutaj. Strona internetowa Trade360.com jest własnością CFD, będącymi produktami, które wykorzystują dźwignię finansową, handel nimi niesie ze sobą wysokie ryzyko i może doprowadzić do utraty całego kapitału. Z tego powodu kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś inwestować większej kwoty niż ta, którą gotowy jesteś stracić. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych trzeba uświadomić sobie ryzyko z nimi związane, wziąć pod uwagę własne doświadczenie i – w razie potrzeby – zasięgnąć niezależnej porady. Spółka nie oferuje ze swojej strony żadnych porad inwestycyjnych. Aby zapoznać się z treścią oświadczenia dot. ryzyka, kliknij tutaj. Strona internetowa Trade360.com jest własnością spółki Silver Success LP, z siedzibą o adresie: 18 Naughton Road, Wormit, DD6 8PE, Wielka Brytania. 

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe (CFD), będące produktami wykorzystującymi dźwignię finansową, niesie ze sobą wysokie ryzyko i może doprowadzić do utraty całego kapitału. Z tego powodu kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Na 70,33% rachunków inwestorów detalicznych odnotowano utratę środków podczas inwestycji w kontrakty CFD z Trade360. Nie powinieneś inwestować większej kwoty niż ta, którą gotowy jesteś stracić. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych trzeba uświadomić sobie ryzyko z nimi związane, wziąć pod uwagę własne doświadczenie i – w razie potrzeby – zasięgnąć niezależnej porady. Spółka nie oferuje ze swojej strony żadnych porad inwestycyjnych. Aby zapoznać się z treścią oświadczenia dot. ryzyka, kliknij tutaj. Spółka nie oferuje swoich usług mieszkańcom krajów o określonych jurysdykcjach, tj. Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Iranu, Korei Północnej i Belgii. Obywatele USA nie mogą być naszymi klientami bez względu na kraj zamieszkania. Informacje na tej stronie nie są przeznaczona do dystrybucji lub korzystania przez osoby w krajach, w których taka dystrybucja lub korzystanie naruszają prawo lub przepisy miejscowe, nie jest również przeznaczona do użytku przez osoby w wieku poniżej 18 lat. Obowiązkiem odwiedzających tę stronę jest ustalenie czy nasz Regulamin jest zgodny z każdym obowiązującym ich miejscowym prawem i przepisami. Trade360 to nazwa handlowa spółki Crowd Tech Ltd. Spółka posiada zezwolenie i podlega regulacjom Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, z licencją o numerze 202/13. Spółka ma siedzibę pod adresem 116 Gladstonos, M. Kyprianou House, trzecie i czwarte piętro, 3032, Limassol, Cypr.

Trade360 Australia jest emitentem pozagiełdowych (OTC) instrumentów pochodnych takich jak kontrakty na różnice kursowe (CFD) oraz depozyt zabezpieczający w inwestycjach FX. Trade 360 Australia oferuje kontrakty CFD na instrumenty bazowe, takie jak akcje, indeksy i towary. Transakcje są zawierane na zasadzie inwestycji bez pośredników. Produkty przez nas emitowane nie są przedmiotem obrotu na giełdach.

Ostrzeżenie o ryzyku: inwestowanie w instrumenty pochodne w obrocie pozagiełdowym niesie ze sobą wysokie ryzyko dla Twojego kapitału i należy inwestować wyłącznie taką kwotę pieniędzy, na której stratę możesz sobie pozwolić. Inwestowanie w instrumenty pochodne w obrocie pozagiełdowym może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, więc prosimy o upewnienie się, że w pełni rozumiesz ryzyko z nim związane, a w razie potrzeby poszukasz porady z niezależnego źródła. Informacje podane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie uwzględniają celów, sytuacji finansowej ani potrzeb. Rekomendujemy zasięgniecie niezależnej profesjonalnej porady oraz wzięcie pod uwagę pełnej informacji o oferowanym produkcie, treści Przewodnika po Usługach Finansowych, Oświadczenia dot. ujawniania produktów i Umowy z Klientem Klikając tutaj lub w razie żądania które wypływa z naszego biura przed podjęciem u nas jakiejkolwiek transakcji. Informacje dostarczone przez Trade360 Australia nie stanowią zachęty, oferty ani nakłaniania kogokolwiek spoza Australii; nie są również przeznaczone do dystrybucji lub korzystania przez osoby w krajach lub jurysdykcjach, gdzie taka dystrybucja lub korzystanie naruszają miejscowe prawo lub przepisy.

Trade360 Australia to nazwa handlowa spółki Sirius Financial Markets Ltd (ABN # 36 142 189 384), która podlega regulacjom ASIC oraz posiada licencję do świadczenia usług finansowych w Australii — Australian Financial Services License nr 439907. Trade360 Australia jest marką o zasięgu światowym, dbającą o jak najwyższą jakość procesu inwestycyjnego. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako zawierający porady lub rekomendacje inwestycyjne, nie stanowi oferty ani nie nakłania do dokonywania transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Dodatkowe informacje dotyczące naszego statusu prawnego są dostępne na naszej stronie internetowej www.trade360.com.